Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

VEźKÉ TERIAKOVCEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Bakostörék (Vežké Teriakovce) község a Rima (Rimava) folyó mellett fekszik, a Maginhrad hegy alatt. A falu Rimaszombattól (Rimavská Sobota) kb. 10 km távolságra található, északnyugati irányban. A község első írásos említése 1334-ből származik, de alapítása már kb. 100 évvel korábban történt. A falu eredetileg a kalocsai érsek tulajdonában volt, később pedig a Széchyek és a Mikófalvyak birtokolták. A község felett áll az 1790-ben, barokk- klasszicista stílusban épült evangélikus templom. Bár rossz állapotban, de máig is fennmaradt az 1800-ból származó, klasszicista stílusú malomépület is. A falu legszebb épülete az Orlajtörék (Malé Teriakovce) községrészben álló, gótikus stílusban épült evangélikus templom. A templom a 15. században épült, és ma a Gótikus útnak nevezett, turisztikai útvonal részét képezi. A templom értékes belső térrel rendelkezik, kazettás mennyezete különösen szép kialakítású. A legrégibb kazettarészek a 16. századból származnak, a továbbiak pedig a 17. és a 18. századból. A motívumok közül leginkább a reneszánsz díszítőelemek dominálnak. A templom belsejének további értékes részei a fából készült, festett empórium, a szószék és a 17. századból származó reneszánsz oltár. A templomot a 17. században védőfallal vették körül. Bakostörékhez tartoznak még Krásna és Vrbovce nad Rimavou települések is.

Anglický preklad komentára
The village is located along the Rimava river under the Magingrad hill. It is about 10 km southwest from Rimavská Sobota. The first written mention about the village comes from the year 1334 but it was established as early as 100 years or so before. It was owned by kalócssky Archbishop, later by the families of Széchy and Mikófálvy. In Vežké Teriakovce, above the village, there stands a Baroque classicistic church from the year 1790. A classicistic building of mill from the year 1800 preserved through is not in good condition . The biggest jewel in the village is a Gothic evangelical church in the part Malé Teriakovce. It was built up in the 15th century and today is a part of hiking trail named Gothic road. It has very precious interior with scarce caisson ceiling. The oldest caissons come from the 16th century, rest of them are from the 17th and 18th century. From themes, Renaissance ornaments predominate. Others jewels are wooden painted platform, pulpit and renaissance altar from the 17th century. The church was enlosed with defence wall. The parts Krásna and Vrbovce nad Rimavou belong to Vežké Teriakovce.Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde liegt unter dem Berg Magingrad an der Fluss Rimava. Sie ist ungefähr 10 Km südwestlich von Rimavská Sobota entfernt. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1334, aber sie wurde schon 100 Jahre früher gegründet. Sie gehörte dem kalócssky Erzbischof, später der Familie Széchyovci und Mikófálvyovci. Über der Gemeinde steht die barock-klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1790. Das bewahrte Gebäude der alten Mühle aus dem Jahre 1800 befindet sich in schlechtem Zustand heute. Im Teil Malé Teriakovce befindet die interessanteste Sehenswürdigkeit, die gotische evangelische Kirche. Sie wurde im 15. Jahrhundert gebaut und heute bildet sie einen Bestandteil des gotischen Weges. In der Kirche befindet sich sehr wertvolles Interieur mit kostbarer Kassettendecke. Die ältesten Kassetten stammen aus dem 16. Jahrhundert, die übrigen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. In Motiven dominiert die Renaissanceornamentik. Die bemalte Holzempore, Kanzel und Renaissancealtar aus dem 17. Jahrhundert gehören zu weiteren wertvollen Bestandteilen der Kirche. Im 17. Jahrhundert wurde eine Schutzmauer rund um die Kirche gebaut. Zu der Gemeinde gehören auch die Ortteile Krásna und Vrbovce nad Rimavou.

Print/Tlači