Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

TORNAźA - TORNALJAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Dél-Gömör egyetlen városa és adminisztrációs központja Tornalja (Tornaža). A város a Bódvai dombvidék (Bodvianska pahorkatina) lábánál, a Sajó (Slaná) folyó bal partján fekszik. A korai és középső bronzkorból származó régészeti leletek bizonyítják, hogy a térség már abban az időben is lakott terület volt. A város elnevezése valószínűleg az őrtorony szóból származik, amely a 10.-11. században épült itt, és amely a Sajó völgyének a bejáratát védte. A város területén lévő első település említése 1245-ből származik. A település abban az időben indult fejlődésnek, amikor a Tornallyayak birtokába került. A 19. és a 20. században Tornalja további, intenzív fejlődésen ment át. A város szolgabírói kerület volt, járási bíróság, földhivatal és adóhivatal is működött benne. A városban három előkelő nemesi épület is volt. Mára ezek közül már csak Tornallyay Zoltán kastélya maradt fenn, amelyet jelenleg gyermekotthonként használnak. Az épület legnagyobb díszei közé tartozik a mellette található, kétszáz éves angolpark, a „Zoltánka”. A parkban 300 éves platánfák láthatók. A tatárok betörése idejéből származó erőd maradványai is megtalálhatók az itt lévő mészkő sziklán. A Zoltánka park jelenleg kulturális célú rendezvények helyszíneként is szolgál, valamint a passzív pihenés helyszínének szerepét is betölti. Több kiváló rendezvény is megrendezésre került itt. További turisztikai érdekesség a 15. századból származó református templom. Említésre méltó a városban található ásványvíz forrás, amely a Rimaszombat felé vezető főút jobb oldalán, az úttól nem messze tör a felszínre. Tornalja részét képezi a Sajókirályi (Králik) városrész is. A helyet főleg az itt lévő strandfürdő végett látogatják. A strandfürdő területén a medencéken kívül egy mesterséges tó is található. A fürdő területén lévő éttermekben és elárusítóhelyeken lehetőség van étkezésre és frissítők vásárlására. A közeli autókempingben kis turistaházakban és üdülőházban van elszállásolási lehetőség, illetve lehet sátorozni is.

Anglický preklad komentára
The one town and administrative centre of south Gemer is the town Tornaža. It is located at foot of Bodvianská pahorkatina on the left bank of the river Slaná. Many archelogical findings from the middle and early bronze age characterize the older settlement of the region. The name of village is derived probably from the word watchtower (in hungarian őrtorony), that was built there in the 10th and 11th century to protect entrance to Slanská valley. The first mention about the seat in this territory comes from the year 1245. The seat developed as a seat of Tornallyay family. In the 19th and at the beginning of the 20th century Tornaža was in intensive development. It was a seat of Slúžnovský district with court, cadastrally and tax office. There were three pretentious residencies. The mansion of Zoltán Tornallyay preserved up to the present. Nowadays there has a seat the House of unwanted children. One of its grandest decorations is 200 year old english park named Zoltánka. There grow nearly 300 year old platans. You also find there limestone rock with the remains of fort from the Tatar invasions´s period. Nowadays Zoltánka serves for cultural activities and passive rest and there was organized not one good action. Another touristic interest is a reformed church from the 15th century. Nature attractiveness, spring of mineral water that arises on the right from the road of exit to Rimavská Sobota. The local part Králik is a part of Tornaža. The visitors like it mainly because of lido. In the lido area you find a swimming pool and artificial small lake. In some stands and restaurant is a facility for refreshment and boarding. Lodging in tents, cottages or in lodging house is possible in nearby cam site.Nemecký preklad komentára
Tornaža ist die einzige Stadt und Administrativzentrum der südlichen Gemer. Sie liegt am Fuß des Hügellandes Bodvianska pahorkatina auf dem linken Ufer des Flusses Slaná. Die Besiedlung in mittlere und jüngere Bronzezeit beweisen mehrere Fundgegenstände. Der Name wurde wahrscheinlich vom Wort Wachtturm (ungarisch – őrtorony), die im 10. – 11. Jahrhundert gebaut wurde, abgeleitet. Sie hatte den Eingang zum Slatinska Tal zu schützen. Die erste Erwähnung über eine Siedlung auf diesem Gebiet stammt aus dem Jahre 1245. Die Siedlung entwickelte sich als Siedlung der Familie Tornallyayovci. Im 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts erlebte Tornaža eine intensive Entwicklung. Sie wurde die Siedlung des Slúžnovsky Gäues mit einem Kreisgericht, Katasteramt und Steueramt. Drei pompösen Residenzen befanden sich hier. Bis heute hat sich das Kastell von Zoltan Tornallya bewahrt. Heute befindet sich dort ein Kinderheim. Der 200 Jahre alte englische Park Zoltánka, gehört zu den schönsten Verzierungen des Kastells. Hier wachsen fast 300-jährige Platanen. Sie finden hier auch die Kalkfelsen mit Resten der Befestigung aus Zeiten der tatarischen Streifzüge. Der Park Zoltánka dient heute als Erholungsgebiet und Kulturgebiet. Mehrere Kulturveranstaltungen wurden hier organisiert. Die reformierte Kirche aus dem 15. Jahrhundert ist auch zu empfehlen. Ihre Aufmerksamkeit verdient auch die Mineralquelle, die rechts von der Straße nach Rimavska Sobota liegt. Zu Tornaža gehört auch der Stadtteil Králik. Er wird hauptsächlich wegen des Freibades beliebt. In dem Areal finden sie ein Bassin und Kunstsee. Es befinden sich auch einige gastronomische Einrichtungen hier. Die Unterkunft in Zelten, Hütten oder Herberge ist im nähen Autocamping möglich.

Print/Tlači