Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

TACHTY- TAJTIVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Nem egészen egy kilométerre a szlovák-magyar államhatártól, a Cseres-hegység (Cerovská vrchovina) vulkanikus eredetű hegyvidék gyönyörű természeti környezetében fekszik a festői szépségű Tajti (Tachty) község. A község felett, a Meleg hegy (Teplý vrch) lábánál ered a kis Gortva folyó. A község közigazgatási területéhez 783 hektár tartozik, amelynek egy része a Cseres-hegység (Cerovská vrchovina) Tájvédelmi Körzetben van. Az Egyházasbáston lévő Szent Miklós templomhoz, és annak egyházi körzetéhez tartozó egyik faluként Tajtiról már 1290-ben említést tesznek. A községről 1399-ben az ajnácskői vár urának a birtokaként írnak. A későbbiekben a falu a Tajty család tulajdonában volt, amely családot Ferdinánd király 1649. május 20-án nemesi rangra emelt, és egyúttal címert is adományozott a számukra. A község történelmi neve a Tajty volt, a jelenlegi elnevezést 1948-tól használják. A falunak sokáig nem volt temploma, így az újkori történelmének nevezetes eseményei közé tartozik a római katolikus templom 2000-ben történő felszentelése. A község ezen domináns épülete a falu felett lévő dombon épült, és a felszentelésekor a Rózsafüzéres Szűz Mária nevet kapta. A község lakosainak a száma kb. 560 fő, akik főleg földműveléssel foglalkoznak. A vidék jellegzetessége az uborka- és dohánytermesztés. A lakosoknak kultúrház, futballpálya, vegyesbolt és két vendéglő áll rendelkezésére. Működik itt óvoda és alsó tagozatos általános iskola is. A község kataszteri területén 24 ha alapterületű víztározó található, amely a közeli és a távolabbi környék horgászainak kedvelt helye. A környező természetben a turisták könnyű kirándulásokat tehetnek, és a hely alkalmas agroturisztikai vállalkozások folytatására is.

Anglický preklad komentára
Just around a kilometre from the borders with Hungary, in the centre of beautiful scenery of volcanic sierra Cerová vrchovina, the village Tachty is situated. Above it, under the hill Teplý Vrch, the Gortva river rises. The surface area is 783 hectares and a part of it comes under the protected zone Cerová vrchovina. As the one of seats grouped round the Church of Saint Mikulᚠin Kostolná Bašta, Tachty is mentioned as early as 1290. The first written mention about the village, as property of hájnačske castle county, comes from the year 1399. Its owners were the Tajtys, promoted to the noble position by Ferdinand III. on the 20th of May 1649, and gave the coat of arms simultaneously. The historic name of the village is Tajty and the present one was started to use after the year 1948. There wasn´t any church in the village long time thus the one of important events of the modern history is consecrating of new Roman-Catholic church in the year 2002. The new dominant stands on the hill above the village and is consecrated to the Rosary Virgin Mary. Nowadays there live around 560 inhabitants concerned mainly with agriculture. Growing cucumbers ans tobacco is the specific for the region. A community centre, football pitch , shop with assorted goods and two public houses serve the inhabitants. There runs a kindergarten and elementary school ( 1-4 class). In the village there is a dam with surface of 24 hectares which is paradise for fishermen from close or wide vicinity. The vicinity is suitable for light hiking and business in agrotourism.Nemecký preklad komentára
Die malerische Gemeinde Tachty liegt nur ungefähr 1 Km von Grenzen mit Ungarn, mitten in Vulkangebirge Cerová vrchovina. Über die Gemeinde uter dem Teplý Berg quellt das Flüsschen Gortva. Der Kataster beträgt 783 Ha und ein Teil gehört ins Landschaftsschutzgebiet Cerová vrchovina. Tachty wurde schon im Jahre 1290 als eine von Siedlungen, die um die Kirche st. Mikulᚠin Kostolná Bašta gruppiert wurden, erwähnt. Die erste schriftliche Erwähnung, als Eigentum der Hajnčske-Burgherrschaft, stammt aus dem Jahre 1399. Später gehörte die Gemeinde der Familie Tajtyovci, die am 20. Mai 1649 in den Adelstand von König Ferdinad III. erhoben wurden. Gleichzeitig bekam die Familie auch das Wappen. Historischer Name lautet Tajty und die heutige Bezeichnung wurde siet dem Jahre 1948 benutzt. Die Gemeinde hatte lange Zeiten keine Kirche gehabt, deshalb gehört die Einweihung der neuen römischkatholischen Kirche, die im Jahre 2000 gebaut wurde, unter bedeutendste Ereignisse der neuen Geschichte der Gemeinde. Die neue Dominante steht auf der Erhebung über der Gemeinde und ist der Heilige Maria eingeweiht. Heute leben hier ungefähr 560 Einwohner, die sich hauptsächlich mit Landwirtschaft beschäftigen. Die Tabakpflanzung und Gurkenanbau sind für dieses Gebiet spezifisch. Den Einwohner stehen ein Kulturhaus, Fußballplatz, Geschäfte mit gemischtem Sortiment und zwei Gaststätten zur Verfügung. Noch befinden sich hier eine Grundschule und ein Kindergarten. Im Kataster befindet sich auch ein Stausee mit Fläche von 24 Ha, der ein Paradies für Angler ist. Die Umgebung eignet sich für leichte touristische Ausflüge und auch für Unternehmen im Bereich der Agrotouristik gut.

Print/Tlači