Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

SUŠANYVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Sušany község a történelmi Kishont megye déli részén található, a kis Suchá folyó baloldali oldalágának völgyében. A községről szóló első említés 1407-ből származik, amikor a falu a Mikófalvyak birtokában volt. A lakosság fő jövedelemforrása a földművelés mellett az agyagfeldolgozás volt, a korai bronzkortól ( a község területe már abban az időben is lakott volt), egészen a 20. század 50-es éveiig, amikor a község utolsó fazekaskemencéjében (az ú.n. banyában) is kialudt a tűz. A fennmaradt termékekből gyűjteményt állítottak össze, amely a fazekasmesterség Sušany-i történetét mutatja be, és amelyet a látogatók a községi hivatal épületében tekinthetnek meg. A község domináns épülete az 1911-ből származó klasszicista stílusú, római katolikus, Szent Anna templom. A község központjában álló parkban látható a 2. világháborúban elesettek emlékműve. A falu látványossága a népi építészet fennmaradt emlékei, amelyeket a 19. században épült gazdaházak képviselnek. A községben 1995-től nyugdíjasotthon működik. Az otthon közelében pihenőövezet található.

Anglický preklad komentára
Sušany is located in the south part of the historical Malohont in the valley of sinistral tributary of the Suchá river. The first mention is from the year 1407 and the village is mentioned as property of the Mikófálvys. Clay processing was, besides agriculture, the main livelihood from starting settlement in early Bronze Age up to the 50´s of 20th century when the last potter´s klin „báňa“ burnt out. Many of products that preserved, comprise historic collection of pottery in Sušany that the visitors can see in the building of municipal office. The dominant of the village is the classicistic Roman – Catholic church of Saint Anna from the year 1911. In the square there is a park with the memorial of fallen during the II. World War. The interest is also folk architecture in a good condition represented by agricultural houses from the beginning of the 19th century. There has been in operation an old people's home since 1955. Near that there is a breathing zone.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Sušany liegt in südlichem Teil der historischen Malohont, im Tal des Flüsschen Suchá. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1407, wenn sie als Eigentum der Familie Miklófávyovci erwähnt wurde. Die Tonverarbeitung war neben der Landwirtschaft der Brotberuf schon seit Beginn der Besiedelung, d.h. seit der jüngeren Bronzezeit, bis 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn der letzte Töpferofen erlöschte. In Räumen des Gemeindeamtes befinden sich viele von bewahrten Produkten, und bilden die Sammlung der Töpfereigeschichte in Sušany. Die klassizistische römischkatholische Kirche st. Anny aus dem Jahre 1911 bildet die Dominante der Gemeinde. Im Zentrum befindet sich ein Park mit Denkmal des Kriegstoten im zweiten Weltkrieg. Interessant sind auch die Bauerhäuser mit bewahrter Volksarchitektur, die anfangs des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Seit dem Jahre 1995 gibt es in Sušany ein Altersheim. In der Nähe befindet sich eine Erholungszone.

Print/Tlači