Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ŠTRKOVEC- KÖVECSESVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Kövecses (Štrkovec) község termékeny síkságon, a Sajó (Slaná) folyó bal partján fekszik. A községet 1323-ban a szláv eredetű Zágráb Korpás család alapította, amelynek a Korveckey nevet adta. Később a Dancsák székhelyévé vált. A falu neve a štrk (kavics) szóból ered, ami a község területének geológiai altalaját képezi. A község első református templomát 1825-ben építették. Az 1879-es pusztító árvíz idején keletkezett károsodások miatt át kellett építeni és 1885-től a mai formájában áll. Említésre érdemes még Jansen nagybirtokosnak a 19. századból származó klasszicista kastélya. A községben egyebek mellett van általános iskola és óvoda is. A községházát 1998-ban fejezték be, a ravatalozó pedig 2002-ben épült. A környék mezőgazdasági jellegű, és főleg a halászok számára vonzó.

Anglický preklad komentára
The village is located in a fertile lowland on the left bank of the river Slaná. It was established in 1323 by the family of Zágráb Korpás, having Slavonically roots, and gave the village name Korveckey. Later it became the seat of the family Dancs. Name of the village is derived from the word „štrk“, that forms geological level of its area. The first reformed church was built in the year 1825 there. During catastrophic flood in 1879 it had to be rebuilt and since 1885 it has stood in present look. A classicistic mansion of the squire Jensen from the 19th century is also worth noticing. Moreover there is an elementary school and kindergarten. A municipal office was completed in 1998 and mourning house in 2002. The vicinity has agricultural character and is interesting especially for fishermen.

Nemecký preklad komentára
Das Dorf liegt auf der fruchtbaren Niederung, auf dem linken Ufer des Flusses Slaná. Es wurde von der Stamm mit slawischen Wurzeln Zágráb Korpás gegründet. Sie hatten das Dorf Korveckey genannt. Später wurde es Siedlung der Familie Dancsovci gewesen. Der Name des Dorfes ist vom Wort Schotter (slowakisch – štrk) abgeleitet. Erste reformierte Kirche wurde auf diesem Platz im Jahre 1825 gebaut. Während des Hochwassers im Jahre 1879 wurde sie zerstört. Sie wurde umgebaut, und seit dem Jahre 1885 steht sie unverändert. Zu erwähnen ist auch das klassizistische Kastell des Großgrundbesitzers Jansen aus dem 19. Jahrhundert. Außer anderem befinden sich in dem Dorf eine Grundschule und ein Kindergarten. Das Gemeindehaus wurde im Jahre 1998 und Trauerhaus im Jahre 2002 gebaut. Die Umgebung hat landwirtschaftlicher Charakter und ist hauptsächlich für Anglern interessant.

Print/Tlači