Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

RIMAVSKÉ JANOVCE- RIMAJÁNOSIVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Rimajánosi (Rimavské Janovce) a Rima folyó bal partján, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) délre található. A területe már a késői bronzkor idején is lakott hely volt. A község első említése 1276-ból származik. A falu több nemesi család tulajdonában is volt, akik a mai napig fennmaradt stílusos kúriákat lakták. A legértékesebb műemlék a 12. századból származó, Keresztelő Szent János római katolikus templom. A templom belső terét 1876-ból származó festmények díszítik. Közvetlenül az épület mellett áll a református egyháznak a 14. században, gótikus stílusban épült temploma, amelyet azonban az 1804-től 1882-ig terjedő időszakban jelentős mértékben átépítettek. A községben fennmaradt egy régi vízimalom, a földszintes, portikuszos klasszicista kastély és néhány, a népi építészet jegyeit hordozó épület. A községben többek között működik két általános iskola és óvoda is. A faluból a turisták által kedvelt kurinci (Kurinec) víztározóhoz kerékpáros úton is el lehet jutni.

Anglický preklad komentára
Rimavské Janovce is located on the left bank of the river Rimava to the south from Rimavská Sobota. The territory was settled as early as the late Bronze Age. The first mention comes from the year 1276. The village was possessed by many yeomanry families of which representatives lived in modern curies preserved till now. The most precious monument is the Roman – Catholic church of Saint John the Baptist from the 12th century. Its interior is decorated with paintings from 1876. Next to that there is a church of reformed denomination. It was built in the 14th century in Gothic style but within the years 1804 – 1882 it was markedly rebuilt. In the village there is an old water mill, classicistic downstair mansion with portico and buildings with folk architecture features. Moreover there run two elementary schools and a kindergarten. Attraction for tourists is the dam Kurinec that is connected with the village by cycle track.

Nemecký preklad komentára
Rimavské Janovce liegt auf dem linken Ufer des Flusses Rimava, südlich von Rimavská Sobota. Dieses Gebiet wurde schon in ältere Bronzezeit bewohnt. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1276. Die Gemeinde wurde von mehreren Adelsgeschlechtern geeignet, deren Kurien bis heute stehen. Die romanische römisch-katholische Kirche st. Jána Krstiteža aus dem 12. Jahrhundert bildet die wertvollste Sehenswürdigkeit. Das Interieur ist mit Wandmalereien aus dem Jahre 1876 verziert. Ganz neben steht die reformierte Kirche, die im 14. Jahrhundert in gotischem Stil gebaut wurde. In den Jahren 1804 – 1882 wurde sie deutlich umgebaut. In der Gemeinde wurden sich auch alte Wassermühle, klassizistisches Kastell und Gebäude mit Elementen der Volksarchitektur. Außer anderem befinden sich in der Gemeinde Grundschule und Kindergarten. Attraktion für Touristen ist der Stausee Kurinec, zu dem ein Fahrradweg führt.

Print/Tlači