Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

NIŽNÁ SLANÁ - ALSÓ SAJÓVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Sajó (Slaná) folyó völgyében a Filipka hegynyereg alatt fekszik Nižná Slaná település. A községről szóló első írásos feljegyzés 1363.november 22-éről származik. Alapítója az Ákos nemzetség volt. A középkorban szabad bányaváros volt és a kereskedelmi utak egyik fontos kereszteződése. Nižná Slaná jelenleg az egyedüli település Szlovákiában, ahol vasércet bányásznak. A Siderit Kft. cég területén található egy technikai műemlék, az Etelka nevű vasolvasztó kemence. A történelmi műemlékek közé tartozik a 15. század közepén épült, eredetileg gótikus stílusú evangélikus templom. Utolsó átépítése 1825-ben történt, barokk stílusban. A templom mellett található a II. világháborúban elesettek emlékére állított emlékmű. Értékes építészeti elem a község központjában álló „Turnička” harangláb. A 15. században, a község feletti hegyen állt egy huszita erőd, a Muránčok. Ez a hely régészeti szempontból is jelentős. Az erőd kicsinyített mása és a régészeti leletek megtekinthetők a helyi nyugdíjasklubban. Itt található a népi hagyományok szobája is.

Anglický preklad komentára
In a valley of the river Slaná under the gap Filípka the village Nižná Slaná is situated. The first time is is mentioned on paper on the 22th of November in 1363. It was established by the family of Akos. In the Middle Ages it was an independent mining city and a crossroad of trade roads. Nižná Slaná is the only one village in Slovakia where iron mineral is mined at present. In the area of the firm Siderit s.r.o. there is situated a technical monument – the furnace Etelka. Originally Gothic evangelical church from the 15th centrury belongs among historical sights. For the last time it was rebuilt in a baroque style in the year 1825. Next to that you find the memorial of fallen during the Second World War. The belfry „Turnička“ is an interesting architectonical element in the centre of the village. In the 15th century, on a hill above the village stood a Hussite wall of defense – Muránčok. This place is an important archeological location as well. Copy of the fort and archeological findings you can admire in local club of pensioners which is a room of folk traditions simultaneously.

Nemecký preklad komentára
Im Tal des Flusses Slaná unter dem Sattelberg Filípka erstreckt sich die Gemeinde Nižná Slaná. Zum ersten Mal wird sie am 22. 11. 1363 schriftlich erwähnt. Sie wurde vom Geschlecht Ákoš gegründet. Im Mittelalter war sie eine freie Bergbaustadt und die Kreuzung der Handelswege. Nižná Slaná ist in der Gegenwart die einzige Gemeinde in der Slowakei, in der immer noch Eisenerz gefördert wird. Im Gelände der Firma Siderit GmbH befindet sich ein technisches Denkmal – der Hochofen Etelka. Zu den historischen Denkmälern gehört die ursprünglich gotische evangelische Kirche aus der Hälfte des 15. Jahrhunderts. Zum letzten Mal wurde sie im Jahre 1825 im Barockstil umgebaut. Daneben finden Sie ein Denkmal an die Gefallenen im II. Weltkrieg. Ein interessantes architektonisches Element im Zentrum des Dorfes ist der Glockenturm „Turnička“. Im 15. Jahrhundert stand über der Gemeinde die Verteidigungsfestung der Hussiten – Muránčok. Diese Stelle ist zugleich eine wichtige archäologische Lokalität. Die Kopie der Festung können Sie im lokalen Seniorenklub bewundern, der zugleich die Funkion eines Zimmers der Volkstraditionen erfüllt.

Print/Tlači