Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpoľanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

Národný park Muránska planinaInformácie


Predstavuje krasovú náhornú planinu v západnej časti Slovenského Rudohoria na rozhraní stredného a východného Slovenska. Národný park leží na výmere 20 318 ha s ochranným pásmom 21 698 ha. Zasahuje do troch okresov, Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Jadro krasového územia tvorí vápencovo – dolomitická planina s početnými krasovými útvarmi. Najvyšším vrcholom je Fabová hoľa (1439 m) a najnižším položeným bodom je údolie potoka Muránky (400 m.n.m.). Celková dĺžka krasovej oblasti od Červenej skaly po západné výbežky za Tisovcom dosahuje 25 km. V území je zaevidovaných viac ako 150 významnejších neprístupných jaskýň, vyše 50 ponorov a vyvieračiek, ale aj množstvo povrchových krasových javov, ako sú škrapy, krasové jamy, závrty, tiesňavy, skalné veže, bralá a podobne. Najrozsiahlejším jaskynným systémom je Bobačka (2221 m dlhá výverová jaskyňa so sifónmi, podzemnými jazierkami a kvapľovou výzdobou). Muránska planina, to sú aj rozsiahle lesy s prevahou vápencových bučín a bukovo – jedľových lesov. Na bralách sú borovice a smreky. Rastie tu viac 90 druhov rastlín. Domov tu má medveď, vlk, rys, mačka divá, vydra, orol skalný, orol krikľavý, sokol rároh, výr skalný a strnádka. V jaskyniach žije viacero druhov netopierov. Zaujímavosťou Muránskej planiny je chov slovenského horského plemena koňa, ktorý je krížencom hucula s nordickým koňom.


Terénom prechádza ozubnicová železnica spájajúca Pohronie s Gemerom (Brezno – Tisovec – Hnúšťa). O slávnej minulosti vypovedajú pozostatky Muránskeho hradu, ktorého areál bol rozdelený na 27 stavebných častí a zámok na Prednej Hore. V regióne je veľa lazníckeho osídlenia, ktoré vytvára vhodné podmienky na vidiecky cestovný ruch (v okolí Pohronskej Polhory, Tisovca, Zlatna či Muránskej Zdychavy).


Muránska planina je územím vhodným predovšetkým pre pešiu turistiku. Nachádza sa tu 300 km peších značných turistických chodníkov. Turistickými východiskami a zároveň vstupmi do národného parku sú obce po jeho obvode – najmä Muráň, Tisovec, Pohronská Polhora - Michalová, Červená Skala a Závadka nad Hronom. Vhodné podmienky sú tu aj pre lyžiarsku turistiku a horskú cyklistiku, horolezectvo a paragliding.

 

ZDROJ: www.sacr.sk

Print/Tlačiť