Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

KRUŽNÁ - KŐRÖSVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Pelsőci fennsík (Plešivská planina) keleti lejtőinek lábánál, 690 ha területen fekszik Berzétekőrös (Kružná) község. Első írásos említése egy 1327-ből származó okiratban található, melyben Keurus néven említik, és a berzétei váruradalmi birtokok között szerepel. A 16. század közepéig a Bebek és a Máriássy családok között vita folyt a falu birtoklásáért. A 17. században a megfogyatkozott lakosságot román betelepítésekkel pótolták. A falu jelentős műemléke az 1786-ban épült református templom. Ezen kívül a községben látható egy másik műemlék is, az 1880-ban barokk-klasszicista stílusban épült Jézus Szíve kápolna. Az újabb épületek közül a lakosságot szolgálja az óvoda és a ravatalozó épülete. A kultúrház a szokásostól eltérően, a falu elején épült, a futballpálya közelében. A község határában kis víztározó található, amely kedvelt horgászhely. Berzétekőrös fontos kiindulóhelye a Pelsőci fennsíkra tett kirándulásoknak, ahová a sárgával jelzett turistaút mentén juthatunk el.

Anglický preklad komentára
Under east slopes of the Plešivská plain, on area of 690 hectares, the village Kružná extends. The first time it came to know from the document from the year 1327, when it is mentioned undet the name Keurus as a property of Brzotín Castle County. The Bebeks and the Mariáss family litigated for the possession of the village up to the half of the 16th century. In the 17th century decrease of inhabitants was replenished by Wallachian colonization. Important monument of the village is a church of reformed denomination from the year 1786. Besides that there stands the Baroque-classicistic chapel of the Holliest Heart of Christ from the year 1880. From among nower buildings, a kindergarten and mourning house serve the inhabitants. Unusual, at the entrance to the village, in the area of a football pitch you find a community centre. Near the village there is a water dam which is a favourite fishing resort. Kružná is an important starting point for trips to Plešivská plain where you get by yellow marked pathway there.

Nemecký preklad komentára
Unter den östlichen Hängen des Plešivecer Plateaus erstreckt sich an der Fläche von 690 ha die Gemeinde Kružná. Zum ersten Mal erfahren wir von ihrer Existenz aus einer Urkunde aus dem Jahre 1327, in der sie unter der Benennung Keurus als Vermögen der Burgherrschaft von Brzotín erwähnt wird. Bis in die Hälfte des 16. Jahrhunderts stritten sich die Familien Bebek und Mariássy um ihr Eigentum. Im 17. Jahrhundert wurde der Bevölkerungsrückgang im Dorf durch die walachische Kolonisation angehalten. Ein bedeutendes Denkmal in der Gemeinde ist die reformierte Kirche aus dem Jahre 1786. Ausser dieser Kirche steht hier noch die barock-klassizistische Kapelle des Heiligsten Herzens von Jesus aus dem Jahre 1880. Aus den neueren Gebäuden dienen den Bürgern das Gebäude des Kindergartens oder das Trauerhaus. Das Kulturhaus ist ungewöhnlich am Anfang der Gemeinde situiert, im Gelände des Fussballplatzes. In der Nähe der Gemeinde befindet sich ein kleiner Stausee, die ein beliebter Revier für Angler ist. Kružná ist ein wichtiger Ausgangspunkt für Ausflüge auf das Plešivecer Plateau, das auf einem gelb markierten Wanderweg zu erreichen ist.

Print/Tlači