Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpoľanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

Jaskyne a priepasti na GemeriStratenská jaskyňa


Nachádza sa na planine Duča v Slovenskom raji. Spolu s prepojenou jaskyňou Psie diery dosahuje dĺžku 21 987 m. Vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých steinmalských a wettersteinských vápencoch stratenského príkrovu.

Stratenská jaskyňa vyniká najmä mohutnosťou podzemných priestorov. Rozprávkový dóm s objemom 79 017 m3 je najväčším jaskynným priestorom na Slovensku. Kalcitovú sintrovú výzdobu tvoria brčká i väčšie stalaktity a záclony, najmä však kopovité, kuželovité, pagodovité a palicovité stalagmity. Vyskytujú sa aj kaskádovité a iné jazerné sintrové útvary. Vzácne sú jaskynné perly tvaru pologule (hemisféroidy), aragonitové kryštalické výrastky, kvapľové excentriká a sadrovec. Z jaskynných jazier je najväčšie Stalagmitové jazero s plochou 320 m2.

Doposiaľ sa v jaskyni zistilo 14 druhov netopierov, z ktorých dominujú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Z bezstavovcov sú prítomné troglobiontné chvostoskoky Arrhopalites aggtelekiensis, Deuteraphorura kratochvili a Protaphorura janosik. Bol tu objavený nový druh roztoča Foveacheles troglodyta, ktorý sa považuje za endemit Slovenského raja. V podzemných vodách žije slepý jaskynný kôrovec Niphargus tatrensis.

Táto lokalita predstavuje významnú paleontologickú lokalitu. V jaskyni Psie diery, ktorá tvorí južnú časť systému Stratenskej jaskyne, je najbohatšie nálezisko kostí medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) na Slovensku. Nálezy kostí sú staré 15 490 až 17 530 rokov.

Stratenskú jaskyňu objavili V. Košel a J. Volek v roku 1972. Jaskyňu Psie diery so Stratenskou jaskyňou prepojili v roku 1994. Dlhoročný speleologický prieskum a výskum systému Stratenskej jaskyne vykonávajú jaskyniari zo Spišskej Novej Vsi.

ZDROJ: www.ssj.sk

Print/Tlačiť