Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ČUČMA - CSUCSOMVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Rozsnyótól (Rožňava) északra, a Szlovák Érchegység Volovec-i részén fekszik a 648 lakosú Csucsom (Čučma) község. A falu határa 1164 ha területen fekszik, és a község középpontjának t.sz.f. magassága 600 m. A falu határában két patak, a Csucsma és a Drázus található. A községről szóló első írásos emlék egy 1413-ból származó okiratban szerepel, amelyben Chuchom néven említik. Az első telepesek német bányászok voltak. A középkorban itt aranyat, ezüstöt és rézércet bányásztak, később pedig vas-, antimon- és mangánércet. 1952-től a bányászatot leállították. A község domináns épülete az 1939-ben épült Krisztus király római katolikus templom. A község további egyházi épülete a 18. század végéről származó barokk-klasszicista stílusú harangláb. Az újabb középületek közül a lakosságot szolgálja a kultúrház és az óvoda épülete. A ravatalozó terméskőből (andezit) épült. Annak közelében található az I. és II. világháború áldozatainak emlékére állított emlékmű. A község a fiatal családok számára új bérházat építtetett. A szolgáltatások terén több vállalkozás működik a községben, amelyek szintén hozzájárulnak a község fejlődéséhez. Többek között működik itt szőnyegtisztító, a KEDO motoros jármű szerviz, Citroën autószerviz, a WEXIM nemzetközi kamionos szállítás, a Dovaj cég pedig tojás nagykereskedelemmel foglalkozik. A helyi népi kultúrát a község asszonykórusa képviseli. Csucsom kedvelt kiindulóhelye a környező hegyekbe induló kirándulásoknak. A kék színnel jelölt turistaútvonalon a Rozsnyói völgyön (Rožňavská dolina) és a Volov-i hegyek gerincén át Švedlár na Spiši községig juthatunk el. A zölddel jelzett turistaút mentén az ismert Skalisko és Volovec hegyekre juthatunk el. A község évente közreműködik az 1293 m. t.sz.f. magasságban lévő Skalisko és Volovec hegyek megmászásának megrendezésénél. Innen gyönyörű kilátás nyílik még a Magas – Tátrára is.

Anglický preklad komentára
To the north from Rožňava, in Volovecká part of Slovenské rudohorie there is situated the village Čučma where 648 inhabitants live. Its territory extends an area of 1164 hectares and the centre of the village lies 600 m above sea level. Čučmiansky brook and the brook Drázus flow through the territory. For the first time the village is mentioned on paper in document from the year 1413 under the name Chuchom. The first settlers were miners of German origin. In the Middle Ages gold, silver and copper mineral were being mined later ferrum, stibium and manganese mineral. After the year 1952 production stopped. Dominant of the village is the Roman-Catholic church of Christ the King from the year 1939. Other sacral monument of the village is a Baroque classicistic belfry from the end of the 18th century. From among newer buildings of the village a community centre and kindergarten serve the dwellers. A mourning house was built of natural stone – andesit. Near that you find a memorial to the victims of the First and Second World War. In the village they built a new dwelling house for young families. In sevice area there run several firms which also contribute to development of the village. Besides others there runs a service of carpet cleaner and motor vehicles KEDO, car service Citroën, the firm WEXIM – international track transfer and the firm Dovai – eggs wholesale. Village women singing chorus typifies local folk culture. Čučma is a favourite starting point of tourist trips to nearby hills. Along blue marked trail you get by the Rožňavská valley through edge of the Volovské vrchy (hills) up to the village Švedlár in the Spiš district. If you choose green marked trail it leds you to the known hills Skalisko and Volovec. The village cooperates in organising of wholedistrict climbing to Skalisko Volovec which is 1293 m above the sea. There is a beautiful view on the High Tatras from that place.

Nemecký preklad komentára
Nördlich von Rožňava, im Teil Volovec des Slowakischen Erzgebirges, befindet sich die Gemeinde Čučma mit 648 Einwohnern. Ihr Kataster erstreckt sich auf einer Fläche von 1164 ha und die Mitte des Dorfes liegt in der Höhe von 600 m über dem Meeresspiegel. Durch den Kataster fliesst der Bach Čučmiansky potok und der Bach Drázus. Schriftlich wird die Gemeinde zum ersten Mal in einer Urkunde aus dem Jahre 1413 unter dem Namen Chuchom erwähnt. Die ersten Ansiedler waren die Bergleute deutscher Herkunft. Im Mittelalter wurde hier Golden-, Silber- und Kupfererz, später Eisen-, Antimon- und Manganerz gefördert. Seit 1952 wurde die Förderung gestoppt. Die Dominante der Gemeinde ist die römisch-katholische Kirche des Christus-König aus dem Jahre 1939. Ein anderes sakrales Denkmal der Gemeinde ist der barock-klassizistische Glockenturm aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Aus den neueren Bauten dient den Bürgern das Kulturhaus oder der Kindergarten. Das Trauerhaus wurde aus dem natürlichen Material – Andesit – gebaut. In seiner Nähe finden Sie das Denkmal den Opfern des I. und des II. Weltkrieges. Für junge Familien hat die Gemeinde ein neues Wohnhaus gebaut. Im Bereich der Dienstleistungen sind hier einige Firmen tätig, die genauso zur Entwicklung der Gemeinde beitragen. Ausser anderen ist hier zum Beispiel das Reinigungsservice für Teppiche und Kraftfahrzeuge KEDO, Autoservice Citroën, die Firma WEXIM – Internationaler Autoverkehr, die Firma Dovaj – Grosshendel mit Eiern, tätig. Die lokale Volkskultur wird durch die Frauensängergruppe repräsentiert. Čučma ist ein beliebter Ausgangspunkt der touristischen Ausflüge in die Berge in der Umgebung. Auf der blau markierten touristischen Trasse kommen Sie durch den Rožňavaer Tal über den Kamm des Volovec-Gebirge bis in das Dorf Švedlár in Zips. Wenn Sie sich auf der grünen Trasse auf den Weg machen, kommen Sie zu den bekannten Gipfeln Skalisko und Volovec. Die Gemeinde arbeitet jedes Jahr bei der Organisierung des bezirklichen Aufstiegs auf Skalisko Volovec zusammen, der sich in der Höhe 1293 m befindet und von dem man eine wunderschöne Aussicht bis auf die Höhe Tatra haben kann.

Print/Tlači